Protipožární ochrana

HILTI

Protipožární systémy pasivní požární ochrany HILTI


Aplikace protipožárních systémů Hilti a jejich kontrola pro kabelové trasy, potrubí, stavební spáry a protipožární nástřiky nebo nátěry kabelů.