Plynofikace

OD PLYNOVÉ PŘÍPOJKY AŽ PO SPOTŘEBIČE

  • Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
  • Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  • Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
  • NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
  • Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
  • Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva